تماس با ما


*  


 

*  


*  موزه‌‏ی میراث روستایی گیلان

ایران، گیلان، کیلومتر ١٨ آزادراه رشت- قزوین، نرسیده به پلیس راه، جاده‌‏ی سراوان- شفت
٣٣٦٩٠٩٧٠-٠١٣
٣٣٦٩٠٩٧١-٠١٣
٣٣٦٩٠٩٧٥-٠١٣
Musee_du_guilan[@]yahoo.com