تغییر بهای بلیط ورودی موزه ها


از تاریخ اول آبان ماه 1398 بهای ورودی کلیه موزه ها تغییر خواهد کرد. بهای بلیط ورودی موزه میراث روستایی گیلان برای بازدیدکنندگان داخلی 5/000 تومان و بازدیدکنندگان خارجی 50/000 تومان خواهد بود.

بازدید: 993
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :