روز22 بهمن موزه تعطیل می باشد


بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی اداره کل موزه‌های کشور،
روز 22 بهمن ماه ، موزه ها تعطیل می باشد

بازدید: 12
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :