خانه موسوی

مجموعه مسکونی موسوی در روستای لَله‌رود واقع در دهستان چینی‌جان، بخش مرکزی شهرستان رودسر شناسایی و به موزه منتقل شده است.

این بنا در حدود سال 1315 ساخته شده است. آقای سیدرضا موسوی صاحب اولیۀ بنای مورد نظر بود که با کمک اهالی و استفاده از امکانات بومی این خانه را بنا نمود و بعد از فوت وی، خانه به پسرش جعفر رسید، بعد از فوت جعفر نیز خانه به پسرش امیر واگذار شد. 

مهمترين و پركاربردترين مصالح در ساخت خانه، چوب است که در ساخت دیوارها، ایوان، سربندی و ... به‌چشم می‌خورد، خاک‌رس، سنگ که در پي‌ و «پاکونه» [1] به‌کار رفته، "گالی" به‌ عنوان پوشش بام و «کَلوش» [2] به منظور اندود دیوارها، همگی از طبیعت و محیط اطراف روستا تأمین می شود. خانوادۀ موسوی در کنار صیادی به کشاورزی و دامپروری نیز می‌پرداختند.

به طور کلی بنای خانۀ موسوی متشکل از چهار اتاق است؛ دو اتاق در طبقه همکف و دو اتاق در طبقه اول. اتاق‌های طبقۀ همکف فضایی برای استراحت، خوابیدن، نشستن و آشپزی بوده است، به منظور پذیرایی از مهمانان از طبقۀ اول بنا استفاده می‌شده‌است، به اتاقهای طبقۀ اول بالا خانه گفته می‌شده و بیشتر در فصول گرم سال مورد استفاده بوده است و "تلار"[1] به دلیل خنکی و کوران هوای بهتر در تابستان محل اصلی زندگی افراد خانواده و همچنین پذیرایی از مهمانان بوده که به دلیل انطباق با شرایط اقلیمی منطقه در دو جناح  بام آن به شکل "فاکون"[2] می‌باشد.

[1] -گونه ای ایوان مسقف در طبقۀ اول خانۀ روستایی به طول نمای اصلی بنا که بخش عمده ای از عملکردهای خانه مانند نشیمن، اتاق خواب و ...... خصوصاً در فصول گرم سال در آن صورت می‌پذیرد.

[2] - پیش آمدگی بام که برای جلوگیری از نفوذ باران به داخل بنا ساخته می‌شود.  

[1] - پایه های چوبی از جنس مقاوم در برابر رطوبت که در خاک گذاشته می‌شود.

[2] - ساقه برنج