خانه آصفی

خانة آصفی در روستای پشته -  بخش مرکزی - شهرستان تالش شناسایی و به موزه منتقل شده است. صاحبخانه، مرحوم حمید آصفی و شغل ایشان کشاورزی بود. وی این خانه را  در سال 1345 با کمک اهالی محل ساخت و بعد از فوتش آن را به پسرش مرحوم اردشیر آصفی به ارث گذاشت.

خانه آقای آصفی 5 اتاق داشت. به دو اتاق پایینی انبار دیبی یا دَگَتَ می‌گفتند. در دَگَتَ سمت راست انبار برنج، خوم(کوزه های سفالی بزرگ) و ظرف و ظروف می‌گذاشتند و دَگَتَ سمت چپ به عنوان انباری برای ابزار کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گرفت که این اتاق دو در داشت، یکی از سمت ایوان و یکی از سمت حیاط.

اتاقی که در ایوان(اسبو) قرار داشت برای خواب، خوردن غذا در فصول سرد مورد استفاده قرار می‌گرفت و پخت غذا در ایوان بر روی چاله و سه‌لنگه و نیز حیاط خانه انجام می‌شد. در اتاق ایوان یک بخاری هیزمی نیز قرار داشت که برای گرم کردن اتاق از آن استفاده می‌شد.

اتاق‌های بالای خانه(بُولَو خانَ) برای پذیرایی از مهمانان، خوابیدن در بهار و تابستان مورد استفاده قرار می‌گرفت و پسران خانواده نیز بعد از ازدواج تا زمانی که خانه‌ای مستقل تهیه کنند، در همین اتاق‌ها ساکن می‌شدند.