کالبی


تشت گونه ای نسبتا بزرگ و سنگین که ار مدفوع گاو سازند، از این تشت برای خشک کردن شلتوک تازه و پرورش کرم ابریشم ریز که پس از انفجار تخم ها زندگی را اغاز می کنند، بهره برداری می نمایند(گیله گب، فریدون نوزاد)

۱۹خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۴ AM

239