مجموعه مسکونی رفیعی


این خانه که اولین بنای منتقل شده به موزه می باشد، در سال 1324 در رودبنه لاهیجان ساخته شد و پس از انتقال به موزه، در سال 1384 در محل موزه دوباره چینی گردید.  این بنا را کربلایی حاجی رفیعی که از کشاورزان مرفه بود و از معتمدان محل به شمار می آمد، ساخت. پیش از اصلاحات ارضی، مباشر بزرگ مالک محل بود و چون با سوالد بود، نقش واسطه بین روستائیان و ادارت ودولتی و میانجی را در اختلافات محلی ایفا می کرد. این خانه هم محل پذیرایی از بزرگان و ماموران دولتی بود و هم مرکز سربازگیری. اتفاقات مختلف و رفت آمدهای همیشگی اهالی ورستا، به این خانه جایگاه خاصی در حافظه تاریخی مردم رودبنه داده است. اجزای تزئینی چوبی( سر ستئون  های کنده کاری شده، نرده ها و ...) و گلی(طاقچه ها، تزئینات کنگره ای و...) در بنا به چشم می خورد.
خانه رفیعی در دو طبقه ساخته شده و متشکل از چهار اتاق است. دو اتاق در هر طبقه.  اصلی ترین اتاق، به لحاظ عملکرد، گرمخانه است که عملکردهایی نظیر خواب، آشپزی، نشیمن، غذاخوری در زمستان و خشک کردن برنج داشته است. اتاق ها توسط ایوان و تلار سراسری محصور شده اند.
عرض ایوان و تلار در جناح شرقی که محل تردد و زندگی تابستانی خانواده است، وسیع تر می باشد. در سه جناح، بجز نمای اصلی، فاکون(کشیدگی بام تا نزدیک کف) ساخته شده که در جناح شمال غربی پایین تر آمده است. محفظه چوبی (کاسه دچین) بین ستون ها در نمای شمالی قرار دارد که در آن خوراکی ها را قرار می دادند تا خنک بماند.

۱خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۵ AM

734