خانه لطفی

مجموعه مسکونی لطفی، در روستای علیسرا، در دهستان احمدسرگوراب بخش احمدسرگوراب شهرستان شفت شناسایی شده است.

خانه مورد نظر متعلق به خانم فیروزه لطفی می باشد که حدود سال 1350 هجری شمسی ساخته شده است. به دلیل سکونت در آن، پس از انجام مطالعات، با استفاده از مصالح خانه ای کمکی، در سال 1388 در موزه بازسازی شد. .خانه لطفی در دو طبقه و با تکنیک دیوار زگمه ای در همکف و دیوار زگالی در طبقه اول و پوشش بام لت، ساخته شده است. مساحت زیربنای آن حدود 50 متر ربع می باشد. طبقه همکف دارای دو اتاق است که برای پخت و پز و انبار استفاده می شد. طبقه اول شامل ایوان و یک اتاق می باشد.