مجموعه مسکونی منتظری


این بنا در روستای شیرجوپشت، بخش رودبنه شهرستان لاهیجان و در سال 1252 ساخته شد. این خانه متعلق به حاج مهدی محقق منتظری، مباشر ارباب و بزرگ محل بوده و افراد سرشناس زیادی به این خانه آمد و شد داشتند. خانه دارای تزئیناتی  قابل توجه می باشد. سرستون ها کنده کاری شده و نرده ها با اشکالی الهام گرفته از طبیعت ساخته شده اند. در داخل اتاق ها برجسته کاری های گلی به خانه زینت بخشیده است. خانه در هر طبقه دو اتاق دارد و ایوان و تلار دورتادور هسته مرکزی بنا(اتاق ها) شکل گرفته اند. در تلار شرقی، دو ردیف ستون چوبی قرار دارند که فضای غلام گردش را شکل می دهند. پنج ستون از ستون ها ی داخلی، شاه ستون هستند. یعنی از طبقه اول شروع شده و تا سقف طبقه دوم امتداد دارند. اتاق جنوبی در طبقه اول، گرم خانه است که اتاق اصلی خانه محسوب می شود و بیشتر فعالیت ها از جمله آشپزی، خواب و خسک کردن خوشه های برنج در آن انجام می شده است. به اتاق شمالی تازه اتاق یا مهمان اتاق می گویند.
تلار(ایوان در طبقه دوم) به دلیل خنکی و هوای مطبوع، مکانی برای استراحت در تابستان ها محسوب می شود. در طبقه دوم نیز دو اتاق قرار دارد. اتاق جنوبی، اتاق پذیرایی و اتاق شمالی، خان اتاق نامیده می شود. نمای اصلی بنا رو به شرق ساخته شده و در سه جناح دیگر دارای فاکون است که در جناح غربی(پشت بنا) تا نزدیکی کف طبقه اول امتداد یافته است.
محوطه خانه منتظری، علاوه بر خانه مسکونی، شامل کندوج، تلمبار و تنور نان می باشد.

۱خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۱ AM

729