مجموعه مسکونی چنچو


این بنا در روستای صدا پشته، بخش رودبه از شهرستان لاهیجان، شناسایی و به موزه منتقل شده است. محمد چنچو این خانه را در سال 1314 ساخت و پس از فوت او، خانه به پسرش رحمت چنچو به ارث رسید.
این خانه در یک طبقه ساخته شده و دارای دو اتاق است که این اتاق ها توسط ایوان سراسری احاطه شده اند. بازشوهای این اتاق ها به ایوان در جناح اصلی ساختمان باز می شوند. نمای اصلی بنا که بصورت بدنه ای شفاف و نیمه باز عمل می کند، در سمت شرق استقرار یافته است. اتاق جناج شمالی، در اصطلاح گرم درین، محل خواب و استراحت، پخت و پز و خشک کردن برنج بوده است. به اتاق جناح جنوبی، تازه درین می گویند که محل پذیرایی از مهمانان می باشد.

۱خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۱ AM

633