مجموعه مسکونی پرمهر


این خانه ار رودبنه شهرستان لاهیجان به موزه منتقل شده است. خانه پرمهر قدیمی ترین و بزرگترین خانه ساخته شده در  روستای جلگه شرق موزه می باشد. این خانه از جد بزرگ آقای ابوالقاسم پرمهر، مشهدی حسن(پیله حسن) به ایشان ارث رسید. پیله حسن تاجر و از موقعیت اجتماعی و اقتصادی بالایی برخوردار بود.
خانه در طبقه اول، دو اتاق و در طبقه دوم یک اتاق دارد. ارتفاع اتاق شمالی طبقه اول (تازه درین) با توجه به کاربری آن در آویختن درزهای برنج از تیرک های نصب شده به منظور خشک و دودی کردن برنج(خرک در گویش محلی) تا سقف طبقه دوم امتداد دارد. این تاق دارای دو درب است که به ایوان های واقع در دو طرف بنا گشوده می شود. به اتاق جنوبی کهنه درین می گویند. ورود به قسمت تلاری خانه(طبقه دوم) از اویان به وسیله سردی (پلکان ارتباطی به تلار) ممکن می باشد. به اتاق در طبقه دوم، بالا اتاق می گویند که بیشتر برای پذیرایی از میهمان مورد استفاده قرار می گرفته است.
در کف بالا اتاق دریچه ای قرار دارد که برای انتقال گرما از کهنه درین و امکان تردد به طبقه بالا در طول شب به منظور برقراری امنیت بکار می رفته است.

۱خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۰ AM

665