آسیاب دستی


آسه یا آسیاب دستی ، برای آرد کردن برنج و گندم مورد مورد استفاده قرار می گرد. آسیاب دستی دارای بخش های مختلفی است، سنگ زیرین، سنگ بالایی ، دستگیره، دهانه، میخ برای موازنه گردش دو سنگ روی هم . که از طریق دهانه گندم و برج را داخل آسیاب می ریزند و با چرخانده دسنه به صورت دایه ای، گندم و برنج آرد می شوند.

۱۸فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ PM

281